Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr Piotr Rudera
adiunkt
Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.10, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 17
e-mail: piorud@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5434-7005

Zainteresowania:
- Prasa pomorska w II RP
- Czasopisma toruńskie w międzywojniu
- Nowe technologie a rynek prasowy
- Nowe media


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 odbywają się w pokoju C.2.10 we wtorki w godzinach 10:00-11:30.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy