Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.06, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 89
e-mail: wagner@umk.pl
www: http://wagner.prac.umk.pl/
ORCID: 0000-0001-9525-0579

Terminy konsultacji:
Termin dyżuru on-line w okresie od 11. 12. 2021 do 9. 01. 2022:
piątki 11.30 – 13.30, platforma Microsoft Teams, na kanale pt. „Dyżur prof. Wagnera”:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a015e0252494845bd94c3a9937f858ce0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d70db3a3-ba96-47d8-a0bd-b5606977b738&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Poza tym, w szczególnie ważnych i nie cierpiących zwłoki kwestiach, istnieje możliwość konsultacji telefonicznej w inne dni: 606-11-55-61


Zobacz profil w Bazie Wiedzy