Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 118, Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 36 27
e-mail: seklecka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8265-7545

Terminy konsultacji:
Urlop: 14 lipca - 1 września
Holiday: July 14th - September 1th

Dyżur:
4 września, godz. 13.00-14.00
11 września, godz. 9.00-10.00

Consulations:
September 4th, 1 pm-2 pm
September 11th, 9am-10am





Zobacz profil w Bazie Wiedzy