Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 118, Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 36 27
e-mail: seklecka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8265-7545

Terminy konsultacji:
Dyżur:
środy, 11.30-13.00, pok. 118.
Consultations:
Wednesday, between 11.30 am and 1.00 pm, room 118.

27 marca dyżur tylko do godz. 12.00.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy