Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr Daniel Żuromski
adiunkt
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 212, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 75
e-mail: d.zuromski@umk.pl
www: https://kognitywistyka.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4854-2306

Zainteresowania:
Daniel Żuromski pracuje w Katedrze Kognitywistyki UMK, prowadzi badania w dziedzinie filozofii umysłu, kognitywistyki i filozofii współczesnej (neopragmatyzm). Jego najnowsze publikacje to:

1. Żuromski D and Pacholik-Żuromska A (2024) Socio-cultural brain reprogramming–The uniqueness of human cognition. Front. Hum. Neurosci.
2. Żuromski, D., Pacholik-Żuromska, A., Fedyniuk, A. (2022). Extending Cognitive Pragmatics: Social Mechanisms of Mind Transformation. Analiza i Egzystencja, 58 (2), 65–91.
3 Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.


https://torun-pl.academia.edu/Daniel%C5%BBuromski?from_navbar=true

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zuromski


Terminy konsultacji:
Dyżur:
semestr letni roku akademickim 2023/2024:

Czwartek 12.00-13.30.
Katedra Kognitywistyki, Gagarina 39, p. 212. Tel.56 611-41-75.

Oto odnośnik na Ms Teams, gdzie również można do mnie pisać:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcabfed14579427aa2ce56031389ce00%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc24bba8-2e8e-4c1f-9a00-a5b6900640b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapraszam!
Daniel Żuromski

Zobacz profil w Bazie Wiedzy