Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 112, Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 36 25
e-mail: m.mateja@umk.pl
www: https://magdalenamateja.academia.edu/
ORCID: 0000-0002-5959-1082

Zainteresowania:
• komunikacja perswazyjna,
• komunikowanie w warunkach kontroli treści i przepływu informacji,
• historia polskich mediów,
• teoria i historia gatunków medialnych (w tym internetowych),
• komunikacja wizualna,
• komunikowanie międzykulturowe,
• komunikowanie polityczne,
• dyskurs feministyczny,
• funeralność w mediach masowych


Terminy konsultacji:
pok. 5 (room 5)
ul. Fosa Staromiejska 1a (street)
wtorek/Tuesday 15:00-16:30


Zobacz profil w Bazie Wiedzy