Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr Paweł Gładziejewski
adiunkt
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 214, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 77
e-mail: pawel.gla@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5639-0923

Terminy konsultacji:
Czwartki, 10:00-11:30 (MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2fa49609be3e4c9d8aa5dcce1ec27915%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d3762a84-202b-439d-aa6e-3b2628e29b8f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy