Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 44 80
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym
Zrównoważony rozwoju w instytucjach kultury
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju
Ekologiczne biblioteki
Ekologiczne bibliotekarstwo
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kultury

Dyżur dziekański:
ul. Gagarina 13a, p. 9
tel. 56 611 46 60 Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2023/2024 dyżury dla studentów AI będą odbywać się we wtorki w godz. 10.30-12.00 w pokoju nr 9 w dziekanacie przy ul. Gagarina 13 a.

Konsultacje dziekańskie w r. akad. 2023/2024:
- kontakt mailowy: fema@umk.pl
- kontakt telefoniczny: tel. 56 611 46 60: wt. 09.30-10.30; czw. 9.30-10.30
- konsultacje we wskazanym czasie po umówieniu się telefonicznym lub mailowym; miejsce konsultacji - dziekanat WFiNS ul. Gagarina 13a, pok. 9


Zobacz profil w Bazie Wiedzy