Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Q&A – architektura informacji

Czym jest AI?

Sztuka oraz nauka organizowania i etykietowania stron internetowych, intranetowych, społeczeństw sieciowych i oprogramowania (środowisk informacyjnych) w celu wspierania użyteczności informacji.

Jakie przykładowe zawody możesz wykonywać po studiach związanych z AI?

analityka internetowego, projektanta stron internetowych, projektanta baz danych, webmastera, redaktora i administratora portali internetowych, edytora i wydawcy treści cyfrowych, infobrokera, researchera, pozycjonera SEO, menedżera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji, projektanta grafiki i multimediów, specjalisty w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych.

Na ilu uczelniach w Polsce można studiować AI?

4 – UMK Toruń, Un. Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Un. Śląski w Katowicach i UMCS w Lublinie.

Czy po studiach AI można pracować jako pozycjoner SEO?

Tak.

Czy student AI ma szanse poznać różne style projektowania graficznego?

Tak, jest to jedna z kompetencji jaką wyniesie ze studiów, by wykorzystać ją w przyszłej pracy.

Kto jest twórcą terminu AI?

Richard Saul Wurman.

Kiedy był po raz pierwszy użyty termin AI?

W 1976 roku.

Czy w ramach ćwiczeń na kierunku AI organizowane są jakieś dodatkowe aktywności?

Niektórzy wykładowcy z naszego instytutu w ramach zajęć organizują spotkania ze specjalistami branży IT, pokazy, itp.

Czy aby dostać się na studia na AI wymagana jest znajomość obsługi specjalistycznych programów graficznych lub konkretnego języka programowania?

Nie jest wymagana znajomość specjalistycznych programów ani języków programowania, ale na pewno się przydadzą. Program przewiduje realizację podstawowych zagadnień, więc będzie się można tego nauczyć.

Jak wygląda zaliczenie poszczególnych przedmiotów?

Forma zaliczenia przedmiotów zależy od rodzaju przedmiotu i przypisanej do niego formy zaliczenia w programie studiów. Czasami są to kolokwia zaliczeniowe, prace pisemne, projekty, a w przypadku wykładów zaliczenie odbywa się najczęściej w formie egzaminu (pisemnego lub ustnego).

Czym jest fact-checking?

Jest to czynność sprawdzenia faktów z tekstu non fiction w celu ustalenia ich prawdziwości i poprawności. Może być dokonane przed lub po opublikowaniu tekstu, przez autora tekstu w celu sprawdzenia poprawności tekstu lub jako zewnętrzna analiza sprawdzająca fakty zawarte w tekście.

Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby dostać się na AI?

Nowa matura: historia lub język polski lub język obcy lub matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie. Stara matura: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

W jakim miejscu odbywają się zajęcia na kierunku AI?

Większość przedmiotów odbywa się w budynku Collegium Humanisticum, jednym z najnowocześniejszych na UMK.

Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na temat kierunku AI na UMK?

Na stronie Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK, na Facebooku instytutu o tej samej nazwie, na Instagramie Architektura Informacji UMK.

Z kim mogę porozmawiać o studiach na kierunku AI?

Jeśli masz pytania możesz wysłać wiadomość na adres ibik@umk.pl lub skontaktować się z administracją mediów społecznościowych (Facebooka lub Instagrama).

Czy kierunek AI posiada swoje koło naukowe?

Tak, Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji SPEKTRUM. W Instytucie działają także inne koła, które chętnie przyjmą w swoje szeregi nowych studentów.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na kierunek AI na UMK?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nasze studia znajdują się na specjalnej stronie dla kandydatów.

Na jakim wydziale prowadzony jest kierunek AI?

Kierunek AI prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

Do kiedy trwa internetowa rejestracja na kierunek AI?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nasze studia znajdują się na specjalnej stronie dla kandydatów.

Kiedy zostaje ogłoszona lista osób, które się dostały na kierunek AI?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nasze studia znajdują się na specjalnej stronie dla kandydatów.

Do kiedy muszę złożyć dokumenty, jeśli dostanę się na kierunek?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nasze studia znajdują się na specjalnej stronie dla kandydatów.

Jak przygotować się na pierwsze zajęcia na architekturze informacji?

Zabierz ze sobą notes i długopis. Pierwsze zajęcia są zazwyczaj organizacyjne, podczas nich dowiesz się jak będą wyglądały i co będzie ci potrzebne.

Jakie umiejętności wcześniej nabyte możesz rozwinąć w trakcie studiów AI?

Projektowanie graficzne, tworzenie stron WWW, prowadzenie profesjonalnie FB/IG.

Czy muszę mieć skończony konkretny profil w LO/Technikum, aby studiować AI?

Nie, jednakże można rozwinąć umiejętności zdobyte w ramach takich profili jak np. technik organizacji reklamy.

Czy idąc na studia AI muszę mieć odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną?

Nie, wszelką wiedzę zdobędziesz w trakcie studiów, jednak mając wiedzę możesz ją utrwalić, a także ją poszerzyć.

Czy studia na AI są czysto teoretyczne?

Nie, na studiach AI zdobywasz wiedzę teoretyczną, którą masz okazję wykorzystać na zajęciach praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów praktycznych.

Czy po studiach pierwszego stopnia na kierunku architektura informacji mogę rozpocząć studia drugiego stopnia na tej samej uczelni?

Tak. Nasz uniwersytet w swojej ofercie ma również studia II stopnia na kierunku architektura informacji.

Jak skontaktować się z innymi osobami, które dostały się na pierwszy rok AI?

Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie grupy całego roku na Facebooku. Spróbuj znaleźć taką, zazwyczaj o nazwie: Architektura Informacji (rok akademicki). Jeśli taka nie istnieje załóż ją i akceptuj zaproszenia swoich nowych kolegów.

Czy studia na AI można pogodzić z pracą/drugim kierunkiem studiów?

Tak, jest to możliwe zarówno z zastosowaniem IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) jak i bez niego, osiągając przy tym wysokie wyniki w nauce.

Czy studia na AI to przyszłościowy kierunek?

Tak, gdyż specjaliści z branży zarządzania informacją, tworzenia stron WWW, projektowania graficznego, dostosowania stron do użytkowników, cyberbezpieczeństwa, marketingu i public relations będą w najbliższej przyszłości bardzo potrzebni, zapotrzebowanie na nich jest bardzo duże i ciągle rośnie.

Czy w programie studiów poruszane są kwestie związane z user experience?

Tak – zagadnienia z obszaru UX omawiane są na zajęciach.

Jakie są oferowane specjalności na architekturze informacji?

Na studiach I stopnia są jedynie moduły wzbogacające, z których studenci wybierają przedmioty zgodne z ich zainteresowaniami, natomiast specjalności pojawiają się na studiach II stopnia (do wyboru: współczesne środowisko informacyjne lub projektowanie zorientowane na użytkownika).

Gdzie mogę znaleźć wszystkie informacje na temat rekrutacji na kierunek AI?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nasze studia znajdują się na specjalnej stronie dla kandydatów oraz na stronie naszego instytutu.

Czym jest USOS?

USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studentów. Znajduje się tam Twoja poczta elektroniczna z indywidualnym numerem indeksu, na którą będą przychodziły wszystkie ważne wiadomości od wykładowców i nie tylko. W USOS’ie znajdziesz też plan zajęć, twoje oceny, rejestracje na zajęcia itp.

Czym jest MOODLE?

Moodle, to internetowa platforma e-learningowa. Wykładowcy tworzą tam specjalne kursy, do których otrzymujesz dostęp. Tam publikowane są prezentacje z zajęć, zadania do wykonania, wymagania do zaliczenia itp.

Kiedy mogę uzyskać dostęp do kursu na Moodle?

Dostęp do kursu możesz uzyskać, gdy wykładowca go otworzy i poda ci hasło dostępu.

Czym jest sylabus?

Sylabus to informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne. Znajdziesz go w systemie USOS w każdym z przedmiotów. Wykładowcy powinni cię z nim zapoznać na jednych z pierwszych zajęć.

Jak wygląda rejestracja na zajęcia?

W systemie USOS w dziale Rejestracja znajdują się wszystkie informacje o najbliższych rejestracjach na zajęcia. Musisz wybrać swój kierunek i odpowiednie dla poziomu kształcenia przedmioty. Pamiętaj, aby nie zapisać się przypadkowo na zajęcia innego roku! Wtedy blokujesz miejsca innym. Rejestracja uruchamiana jest w wyznaczonym dniu i godzinie. Nie przejmuj się gdy serwis padnie, być może to chwilowe przeciążenie.

Co jeśli system rejestracji się zawiesi i nie odpowiada przez długi czas?

Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za system usos@umk.pl lub napisz wiadomość do opiekuna roku, że występuje problem z rejestracją.

Kim jest starosta roku?

Starosta roku, to osoba wyznaczona przez resztę studentów, która was reprezentuje. W imieniu całego roku może rozmawiać z wykładowcami o występujących problemach i nie tylko. To osoba, która do tej pory była znana jako przewodnicząca/cy klasy.

Kto i kiedy wybiera starostę?

Starostę wybierają wszyscy studenci na roku. Jeśli nie ma chętnych wtedy wybrać taką osobę może opiekun roku. Wybiera się ją zazwyczaj na początku roku akademickiego. Możecie się porozumieć przed rozpoczęciem roku i na pierwszym zebraniu podać jej imię i nazwisko.

Czy muszę posiadać profesjonalny sprzęt aby studiować ten kierunek?

Na studiach trzeba realizować projekty, do wykonania których niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu. Nie musisz martwić się o programy typu PowerPoint, Word, Photoshop, Corel Draw – uczelnia zapewni ci do nich dostęp.

W jaki sposób przebiega rejestracja na zajęcia?

Rejestracja na zajęcia rozpoczyna się zwykle na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, ale studenci I roku rejestrują się dopiero po spotkaniu organizacyjnym z opiekunem roku. Szczegóły na temat procesu rejestracji można znaleźć tutaj.

Gdzie publikowane są plany zajęć przed rozpoczęciem nowego semestru lub roku akademickiego?

Plany są publikowane w USOS oraz na stronie internetowej Instytutu.

W jaki sposób można otrzymać stypendium socjalne?

Szczegóły na temat warunków przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie wydziałowej.

Czy plan zajęć pozwoli mi łączyć studia z pracą?

Doświadczenia naszych studentów pokazują, że jest to możliwe, ale najczęściej wymagana jest elastyczna forma zatrudnienia, aby godziny pracy nie kolidowały z zajęciami.

Kiedy otrzymam legitymację studencką?

W pierwszym tygodniu zajęć otrzymasz legitymację studencką ważną przez jeden semestr. Do odbioru w dziekanacie.

Gdzie mogę zapoznać się z programem studiów?

Szczegóły na temat programu studiów, wraz z pełnym harmonogramem dostępne są na stronie Instytutu.