Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Komisja ds. studiów doktoranckich

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jacek Gzella

Członkowie:
dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Ewa Głowacka
Prof. dr hab. Iwona Imańska
mgr Katarzyna Jarczewska-Walendziak – przedstawicielka doktorantów