Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

W Komitecie Naukoznawstwa PAN

Logo PAN

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK, dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch zostali powołani do Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencję 2023-2026. Do zadań Komitetu należą m.in. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa; współdziałanie z organami rządowymi w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin naukowych; inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych; współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań; opracowywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju. Serdecznie gratulujemy!

Uchwała PAN

pozostałe wiadomości