Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Studia doktoranckie

Stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie bibliologia i informatologia trwają cztery lata i służą przede wszystkim rozwojowi naukowemu i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Umożliwiają prowadzenie badań naukowych, kształtowanie kompetencji dydaktycznych oraz rozwój umiejętności redagowania publikacji naukowych. Studia są prowadzone z wykorzystaniem potencjału pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu bibliologii i informatologii.