Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Erasmus+

Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Koordynatorem programu Erasmus+ jest dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Na praktyki student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub portali z ofertami praktyk, a także podpisanych umów bilateralnych przez jednostkę uczelnianą. Rekrutacja na praktyki jest całoroczna. Więcej informacji

Ogłoszenia

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Znajomość języka obcego w zależności od wybranej uczelni. Dobra średnia ocen za ostatni rok/semestr studiów (wymagane zaświadczenie z dziekanatu)

Podstawowe dokumenty:

  • Złożenie wniosku o wyjazd w systemie USOS
  • Podanie (list motywacyjny) do prodziekana ds. studentów
  • Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z wybranego okresu studiów
  • Opinia promotora lub wykładowcy.

Wszelkie pytania (po uprzednim zapoznaniu się z informacjami o programie Erasmus+) prosimy kierować na adres mailowy: wagner(at)umk.pl


Zajęcia w naszym instytucie dla studentów Erasmus+:


Kompletna lista wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów dla studentów Erasmus+ na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Kompletna lista wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów dla studentów Erasmus+


Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK ściśle współpracuje między innymi z poniższymi ośrodkami naukowymi:

Dzięki aktywności pracowników, Instytut współpracuje również z innymi jednostkami naukowymi m.in.: w Amsterdamie, Budapeszcie, Kijowie, Londynie, Oldenburgu, Sofii, Frankfurcie n. Menem, Oslo, Pradze, Wiedniu.


Opinie naszych studentek, które uczestniczyły w wymianie międzynarodowej w ramach Erasmusa:

Prosimy także pozostałych studentów, którzy mieli okazję uczestniczyć w programie ERASMUS+, by podzielili się swoją opinią na temat wyjazdu i kształcenia w ramach współpracy międzynarodowej. Uwagi i spostrzeżenia należy kierować do koordynatora programu.