Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Stypendia. Pomoc materialna

Komisja stypendialna
Siedziba Dziekanat WFiNS (Bielany):


Wszystkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie: http://www.stypendia.umk.pl


UWAGA! w roku akademickim 2020/2021

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca):

Stypendium socjalne:

  1. Stypendium socjalne w semestrze zimowym dla poziomu dochodu 0 zł – 686,40 zł wynosić będzie – 350 zł
  2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym dla poziomu dochodu 0 zł – 686,40 zł wynosić będzie – 500 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:

  1. Stopień niepełnosprawności znaczny:  700 zł
  2. Stopień niepełnosprawności umiarkowany:  600 zł
  3. Stopień niepełnosprawności lekki:  500 zł

Stypendium rektora dla doktorantów:

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów w wersji papierowej należy przesłać na adres Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń z dopiskiem Komisja Stypendialna Doktorantów, pokój AV. Wnioski należy przesłać do dnia 5 listopada 2021 r.


Dokumenty do pobrania – studia doktoranckie:

Stypendium socjalne oraz Rektora dla najlepszych doktorantów są wypełniane w generatorze i dostępne w systemie USOS.

Kryteria przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów