Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Praktyki i wycieczka

Praktyki studenckie są obowiązkową częścią procesu dydaktycznego prowadzonego w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliliologii UMK. Praktyki takie zobowiązani są odbyć studenci I i II roku studiów stacjonarnych licencjackich. Praktyki pozwalają studentom zdobyć niezbędne doświadczenie w zakresie pracy zawodowej, zarówno w placówkach bibliotecznych, jak i innych instytucjach, do których trafiają do pracy jako absolwenci naszego kierunku (firmy infobrokerskie, ośrodki i centra informacji, serwisy internetowe, wydawnictwa, księgarnie, redakcje gazet, czasopism i serwisów internetowych, archiwa).

Studenci I roku studiów licencjackich powinni praktyki odbyć w bibliotece dowolnego rodzaju. Wyboru biblioteki mogą Państwo dokonać samodzielnie, uwzględniając Państwa miejsce zamieszkania, znajomość danej placówki bibliotecznej, sympatyczny i kompetentny personel czy ciekawą działalność. Sugerowany dla Państwa termin odbycia praktyki to miesiące wakacyjne, choć można dopuścić tu pewną elastyczność. Wymiar czasu obowiązkowej praktyki to 60 godzin (2 pkt ECTS).

Studenci II roku powinni praktyki odbyć w bibliotece o charakterze naukowym lub innym miejscu pozwalającym na zapoznanie się z etapami procesu informacyjnego realizowanego instytucji lub przedsiębiorstwie. Poza bibliotekami naukowymi nasi studenci odbywali, odbywają lub będą odbywać praktyki w Wydawnictwie Adama Marszałka, Centrum Informacji Młodzieży, Głosie Uczelni, wydawnictwie Versita czy serwisach internetowych. Sugerowane jest odbywanie praktyk w trakcie trwania semestrów, ale dopuszcza się także praktyki wakacyjne. Wymiar czasu obowiązkowej praktyki to 60 godzin (2 pkt ECTS).


Pliki do pobrania:


W ramach praktyki na II roku studiów licencjackich odbywa się wycieczka programowa. Nasi studenci w poprzednich latach wizytowali takie instytucje jak:

Koordynatorem praktyk jest dr Barbara Centek (Collegium Humanisticum, pok. C 2.13).